utställningar, exhibitions: patrik lindgren, anna ekman, weworkinafragilematerial, etta säfve, michael lundberg, sebastian franzen, anna högberg, j tobias andersson, åsa elzen och sonia hedstrand, pia sandström, ung konst från glasgow, bastard, nils jc edvardsson