ak28 är ett konstnärsdrivet galleri som öppnade i maj 2004. Vi bjuder in och hjälper konstnärer och kuratorer att producera utställningar i våra lokaler. Urvalet styrs av nyfikenhet och vi ställer varken publika eller ekonomiska krav på verksamheten .

ak28 är också en arbetsplats för tio konstnärer, arkitekter och formgivare.

Syftet med ak28 är, förutom att utöka utställningsmöjligheterna för unga eller oetablerade konstnärerer, att skapa kontakter mellan människor som verkar inom kulturvärlden.

ak28s parallella verksamheter, galleri och arbetsplats, innebär en stor kontaktyta professionellt och socialt för våra besökare, oss själva och framför allt för våra utställare.

ak28 is an non profit exhibition space and also a working place run by artists and architects. We have an open activity where people can come by to have a look at the exhibition or just have a chat. We offer a possibility for artists, creators and curators to exhibit or develop projects.